tulge kulla! pargi 3 tartu

 

 

 

Lastehoiu tegevuskava

 

Tegevuskava koostatakse Pipi Mängumajas kuuajalise tsükli kaupa, lähtudes aastarütmi teemadest ja hoiurühma laste arengulistest vajadustest.

 

 Tegevuskavas tuuakse planeeritud õppe- ja kasvatustegevused välja alljärgnevates valdkondades: 

mina ja keskkond

keel ja kõne

matemaatika

kunst

liikumine

muusika